Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
913Trần Xuân Đào01267448XXX42182422
913Vuong quoc vi0918331XXX37132422
913nguyen thanh dung0909941XXX49163322
913Lê Minh Thúy01264934XXX35171822
913Nguyễn Thị Kim Phượng0943612XXX48173122
913Nguyễn thị út01642871XXX47182922
913Nguyễn Thanh Trúc0934174XXX46182822
913Phan Hoàng Anh01257922XXX47182922
913Trần Xuân Đào01267448XXX41202122
913Võ xuân Hải01638779XXX47173022
913Nguyễn Ngọc Trường Vũ0942467XXX50183222
913Dương Tấn Hải0983561XXX47182922
913Nguyễn Công Khanh0947784XXX46182822
913Trần Ngọc Ửng0907315XXX48183022
913Phan Thanh Liêm0907308XXX47182922
x