Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
913Nguyễn Xuân Đàm01289819XXX40192122
913Trần Trọng An01698196XXX41182322
913Phạm Thành Đạt0903968XXX46182822
913Trần Hồng Vân01215859XXX46182822
913Nguyễn Văn Ba0907316XXX47182922
913Huỳnh Thị Thanh0927905XXX40162422
913Nguyễn Hữu Lộc01273919XXX45182722
913Hứa Ngọc Minh01237106XXX47153222
913Ngần Thị Trung01633349XXX38122622
913Trần Văn Kim01289825XXX43182522
913Hoàng Thọ Đan0974997XXX41192222
913Lê Thị Lan Thanh0907848XXX45192622
913Lý Kim Hiệp0903653XXX44182622
913trần thị mừng0942381XXX45182722
913Ngô Nhựt Linh0914209XXX47182922
x