Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
913Nguyễn Văn Ba0907316XXX47182922
913Nguyễn Hữu Lộc01273919XXX45182722
913Hứa Ngọc Minh01237106XXX47153222
913Ngô Nhựt Linh0914209XXX47182922
913Phan Văn Triều0914214XXX47182922
913Phạm Thị Châu0945196XXX38182022
913Trần Xuân Đào01289819XXX41182322
913Tống Thị Mộng Huyền0912399XXX47182922
913Vuong quoc vi0918331XXX37132422
913Bùi Nguyệt Anh0934324XXX48183022
913Trần Xuân Đào01267448XXX42182422
913Nguyễn Xuân Đàm01289819XXX40192122
913Trần Trọng An01698196XXX41182322
913dinh nho long0944810XXX44172722
913Lê Minh Thúy01264934XXX35171822
x