Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
913Lê Thị Lan Thanh0907848XXX45192622
913Trần Xuân Đào01289819XXX41182322
913Vuong quoc vi0918331XXX37132422
913Trần Xuân Đào01267448XXX42182422
913Phạm Thị Châu0945196XXX38182022
913Trần Trọng An01698196XXX41182322
913Lê Minh Thúy01264934XXX35171822
913Nguyễn Thanh Trúc0934174XXX46182822
913Nguyễn thị út01642871XXX47182922
913Lâm Ngọc Ẩn0912386XXX47182922
913dinh nho long0944810XXX44172722
913Trần Xuân Đào01267448XXX41202122
913nguyen thanh dung0909941XXX49163322
913Nguyễn Công Khanh0947784XXX46182822
913Dương Tấn Hải0983561XXX47182922
x