Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
913tran van hay0949404XXX39182122
913Phạm Thị Thanh Ngân0914189XXX45182722
913Nguyễn Văn Hạnh0965260XXX47182922
913Lâm Ngọc Ẩn0912386XXX47182922
913Trần Xuân Đào01267448XXX41202122
913Trần Văn Quân0964393XXX47182922
913Nguyễn Viết Thiện01638558XXX46182822
913LÊ THỊ THUÝ VI01628231XXX45172822
913Phạm Thị Châu0945196XXX38182022
913Dương Thị Nhung 0949650XXX36171922
913Phạm Thị Kim Yến0969120XXX44182622
913Nguyễn Văn Hảo01257967XXX45182722
913Phạm Thị Liên0907321XXX42182422
913Nguyễn Văn Tư01259433XXX46182822
913dinh nho long0944810XXX44172722
x