Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
913Phạm Thành Đạt0903968XXX46182822
913Trần Xuân Đào01289819XXX41182322
913Trần Xuân Đào01267448XXX42182422
913Vuong quoc vi0918331XXX37132422
913Lê Minh Thúy01264934XXX35171822
913Nguyễn Văn Ba0907316XXX47182922
913Phạm Thị Châu0945196XXX38182022
913Phạm Nguyễn Ngọc Linh 0943842XXX34161822
913Nguyễn Hữu Lộc01273919XXX45182722
913Trần Xuân Đào01267448XXX41202122
913Nguyễn Viết Vũ01264677XXX42182422
913dinh nho long0944810XXX44172722
913Hứa Ngọc Minh01237106XXX47153222
913Ngô Nhựt Linh0914209XXX47182922
913nguyen thanh dung0909941XXX49163322
x