Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
913Nguyễn Thanh Nhi01629171XXX42192322
913Nguyễn Ngọc Trường Vũ0942467XXX50183222
913Nguyễn Văn Hảo01257967XXX45182722
913Phạm Thị Liên0907321XXX42182422
913Phạm Thị Kim Yến0969120XXX44182622
913Nguyễn Văn Tư01259433XXX46182822
913Huỳnh Thị Thanh0927905XXX40162422
913Phạm Thành Đạt0903968XXX46182822
913Hoàng Thọ Đan0974997XXX41192222
913Ngần Thị Trung01633349XXX38122622
913trần thị mừng0942381XXX45182722
913LÊ THỊ THUÝ VI01628231XXX45172822
913Nguyễn Văn Ba0907316XXX47182922
913Nguyễn Thị Hà Trang0938322XXX1981122
913Nguyễn Viết Vũ01264677XXX42182422
x