Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
913Phạm Thị Liên0907321XXX42182422
913Phạm Thị Kim Yến0969120XXX44182622
913Nguyễn Văn Tư01259433XXX46182822
913Lâm Ngọc Ẩn0912386XXX47182922
913Phạm Thành Đạt0903968XXX46182822
913Trần Hồng Vân01215859XXX46182822
913Trần Xuân Đào01289819XXX41182322
913Nguyễn Văn Ba0907316XXX47182922
913Nguyễn Viết Vũ01264677XXX42182422
913Trần Xuân Đào01267448XXX42182422
913Vuong quoc vi0918331XXX37132422
913Nguyễn Hữu Lộc01273919XXX45182722
913Hứa Ngọc Minh01237106XXX47153222
913Trần Trọng An01698196XXX41182322
913Lê Minh Thúy01264934XXX35171822
x