Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
913Nguyễn Văn Hảo01257967XXX45182722
913Phạm Thị Liên0907321XXX42182422
913Lâm Ngọc Ẩn0912386XXX47182922
913Nguyễn Viết Vũ01264677XXX42182422
913Ngần Thị Trung01633349XXX38122622
913Hoàng Thọ Đan0974997XXX41192222
913Nguyễn Văn Tư01259433XXX46182822
913Phạm Thành Đạt0903968XXX46182822
913trần thị mừng0942381XXX45182722
913nguyen huu tanh01637016XXX49143522
913Nguyễn Thị Hà Trang0938322XXX1981122
913Dương Thị Bạch Lan01234554XXX44192522
913Phạm Nguyễn Ngọc Linh 0943842XXX34161822
913Nguyễn Văn Ba0907316XXX47182922
913Nguyễn Hữu Lộc01273919XXX45182722
x