Thứ hạng Tên khách hàng Số điện thoại Số trận dự đoán Đúng Sai Tổng điểm
913Trần Trọng An01698196XXX41182322
913Phạm Thành Đạt0903968XXX46182822
913Trần Xuân Đào01267448XXX41202122
913dinh nho long0944810XXX44172722
913nguyen thanh dung0909941XXX49163322
913Nguyễn Văn Ba0907316XXX47182922
913Nguyễn Thị Kim Phượng0943612XXX48173122
913Nguyễn Hữu Lộc01273919XXX45182722
913Hứa Ngọc Minh01237106XXX47153222
913Trần Văn Kim01289825XXX43182522
913Lý Kim Hiệp0903653XXX44182622
913Ngô Nhựt Linh0914209XXX47182922
913Phan Văn Triều0914214XXX47182922
913Tống Thị Mộng Huyền0912399XXX47182922
913Bùi Nguyệt Anh0934324XXX48183022
x