Thời gian đăng ký tham gia chương trình bắt đầu từ ngày 01/06/2016, khách hàng có thể đăng ký tham gia bất cứ thời gian nào trong khi chương trình diễn ra. * Lưu ý: Trường hợp có nhiều người cùng điểm sẽ tiến hành rút thăm để chọn ra người trúng giải duy nhất. Người rút thăm không trúng sẽ được chuyển vào giải kế tiếp, nếu giải kế tiếp chỉ có một người thì người này sẽ được giải kế tiếp, còn nếu vẫn còn 2 người cùng điểm thì tiếp tục rút thăm cho giải này.
VD: Có 3 người cùng điểm đạt điểm cao nhất là giải đặc biệt. Thì sẽ mời khách hàng đến và rút thăm chọn ra người giải đặc biệt, tiếp tục hai người còn lại sẽ rút thăm cho giải nhất và còn lại người thứ 3 hiển nhiên được giải nhì.
x